การสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > การสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ข้อควรปฏิบัติสำหรับวันนัดสัมภาษณ์

– ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย และพร้อมยื่นให้กับเจ้าที่สถานทูต

– นำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) หน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า และรูปถ่ายจำนวน 1 บถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนมาด้วยในวันสัมภาษณ์

– ผู้สมัครสามารถนำโทรศัพท์มือถือมาได้เพียง 1 เครื่อง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์พกพา กล้องถ่ายรูป กระเป๋าหิ้ว ไม่สามารถนำเข้าไปในสถานทูตอเมริกาได้ โทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องปิดเครื่องก่อนเข้าตัวอาคารและฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

เมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า ผู้สมัครวีซ่าจะต้องนำเอกสารที่จำเป็นในมาพร้อมในวันสัมภาษณ์ วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์วีซ่าคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครวีซ่ายื่นขอวีซ่าได้ถูกประเภทและถูกวัตถุประสงค์ของวีซ่า รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนกับประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ คำถามเหล่านี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานในการสัมภาษณ์วีซ่าที่คุณอาจเจอเมื่อถึงวันสัมภาษณ์วีซ่า

 

คำถาม: ทำไมคุณถึงจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา?

หากคุณสมัครวีซ่าท่องเที่ยว ทางเจ้าหน้าที่ต้องการทราบว่าผู้สมัครจะไม่ใช้ระยะเวลาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกินวีซ่าที่ได้รับ หากเป็นการสมัครวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรส เจ้าหน้าที่ต้องการแน่ใจว่าผู้สมัครทราบชัดเจนในสิ่งที่ได้ยื่นไปและไม่มีการหลอกลวง

 

คำถาม : คุณจะพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

หากเป็นวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ต้องการจะแน่ใจว่าผู้สมัครมีสถานที่ที่จะพำนักอยู่ล่วงหน้าและไม่มีเจตนาอื่น เช่นไปแต่งงานกับคนรักโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการใช้วีซ่าผิดประเภท

หากเป็นคำถามของวีซ่าคู่หมั้นหรือคู่สมรส เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครวีซ่ากับคนรัก ว่าผู้สมัครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคนรักดีมากขนาดไหน

 

คำถาม : คุณพบกันที่ไหน?

เป็นคำถามสำหรับวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรส ไม่เพียงแต่จะเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับคนรักเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของผู้สมัครซึ่งอาจทำให้สถานทูตเข้มงวดและตรวจสอบคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากผู้สมัครบอกว่าพบกับคนรักที่ร้านอาหารที่ผู้สมัครวีซ่าทำงานอยู่ เป็นการบ่งชี้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและมีการงานที่ดี แต่หากผู้สมัครบอกว่าพบกับคนรักที่ “บาร์” อาจทำให้สถานทูตสงสัยในความสัมพันธ์ของคุณ รวมถึงพฤติกรรมการประกอบอาชีพของคุณด้วย

 

คำถาม : ใครจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่?

เป็นคำถามสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา หากผู้สมัครบอกว่าคุณจะมอบให้บุคคลอื่นหรือขายทรัพย์สิน นั่นจะทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยว่าผู้สมัครอาจจะไม่กลับมาเมืองไทยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยวที่เป็นวีซ่าระยะสั้น และต้องกลับมาประเทศไทยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา

 

การสัมภาษณ์วีซ่าจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันสัมภาษณ์จริง การเตรียมตัวที่ดีจะทำโอกาสในการได้รับอนุมัติวีซ่ามีมากขึ้น G.A.M. Legal Alliance ยินดีให้บริการดูแลการสมัครวีซ่าอเมริกาให้กับคุณ ด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสมัครวีซ่าอเมริกา