วีซ่า B1

วีซ่าประเทศสหรัฐจัดว่าเป็นประเทศที่ขออณุญาตเดินทางเข้าประเทศได้ยากที่สุดประเทศหนึ่งสำหรับชาวไทย ใครก็ตามที่ประสงค์เดินทางเพื่อการพักผ่อนในวันหยุด การทำงาน และการศึกษา และการตั้งถิ่นฐานจำเป็นต้องเลือกวีซ่าที่เหมาะสมกับแผนการเดินทางนั้นๆ เพื่อเข้ายังประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเภทของวีซ่าที่สมัครขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สมัครเอง

วีซ่า B1

วีซ่า B1

วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา(B1 และ B2)

วีซ่าประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ที่มีจุดประสงค์เดินทางไปสหรัฐอเมริกาในวันหยุดพักผ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวีซ่า B1 ซึ่งเป็นประเภทวีซ่าที่คุณจะต้องทำเพื่อที่จะต้องเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในการประชุมสัมมนากับหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ   ส่วนวีซ่าท่องเที่ยว B2 เมื่อวัตถุประสงค์ของคุณคือเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการผ่อนคลาย  เช่นท่องเที่ยวในสถานที่ที่น่าสนใจ  เยี่ยมเพื่อนและครอบครัว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา ต้องมีเอกสารที่สมบูรณ์มากพอเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ  เอกสารต้องจำแนกออกให้เห็นอย่างชัดเจน ณวันที่ทำการสัมภาณ์กับทางเจ้าหน้าที่สถานทูต ผู้ที่สามารถพิจารณาวีซ่าให้กับผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติจริงที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวตามที่ได้ร้องขอมาหรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าถึงความเหมาะสม คุณก็จะได้รับการอนุมัติวีซ่า อย่างไรก็คุณอาจเหมือนผู้สมัครคนอื่นๆ ที่ได้รับการปฏิเสธโดยไม่สามารถให้เหตุผลที่ประกอบที่ชัดเจนในการขอวีซ่าท่องเที่ยวครั้งนี้

เพื่อให้ได้รับผลพิจารณาวีซ่าที่ชัดเจนมากขึ้น  ผู้สมัครจำเป็นต้องชี้แจงความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย  คือ มีการจ้างงานที่มั่นคง  มีการลงทุนและทำธุรกิจในประเทศ มีอสังหาริมทรัพย์ มีเงินออมและอื่นๆ เอกสารประกอบเหล่านี้ จะนำเสนอควบคู่ไปกับกสนพิจารณาวีซ่าของคุณเอง

ในกรณีที่คุณกำลังเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนหรือการเชื้อเชิญจากทางญาติและผู้เป็นสปอนเซอร์ บุคคลที่เป็นชาวสหรัฐจำเป็นให้ฟอร์มคำร้องโดยระบุความประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่คุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

แพ็กเกจวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาของเรา

เราขอเสนอ:

  • การตรวจสอบโดยละเอียด คลอบคลุมสถานการณ์ส่วนบุคคล ทางด้านสถานะความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของคุณในประเทศไทย
  • ให้คำแนะนำประเภทของวีซ่าท่องเที่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับคุณ
  • ตรวจสอยรายชื่อเอกสารที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว
  • จัดเตรียมการสมัครวีซ่าให้คุณโดยมืออาชีพ
  • ยื่นสมัครวีซ่าของคุณกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา
  • การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
  • แจ้งความคืบหน้าผลการพิจารณาวีซ่าของผู้สมัคร

บริษัท ของเรามีทีมงานของผู้เชี่ยวชาญการทำวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถแนะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอแนะนำฟรี

Leave a Reply