วีซ่าคู่สมรส CR-1

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > วีซ่าคู่สมรส CR-1

สำหรับคู่สมรสชาวที่ไทยแต่งงานกับชาวอเมริกันน้อยกว่า 2 ปี ก็สามารถขอถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การขอสถานะถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสชาวไทยก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวีซ่า CR1

วีซ่าคู่สมรส CR-1

วีซ่าคู่สมรส CR-1

วีซ่าประเภทนี้ จะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่คู่สมรสชาวไทยเดินทางเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา คู่สมรสทั้งชาวอเมริกันและชาวไทยสามารถยื่นคำร้องต่อ USCIS เพื่อการยกเลิกเงื่อนไขการพำนักได้ 90 วันก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุพำนักตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 2 ปี แต่คู่สมรสนั้นจะต้องยังเป็นคู่สมรสต่อกันและพำนักอาศัยอยู่ด้วยกันในสหรัฐอเมริกาในอีก 2 ปีให้หลัง

การเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่า CR1 อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ซึ่งผู้สมัครหลายๆท่านอาจไม่ได้ผลตามที่ตนเองตั้งใจ ทั้งที่ให้ความพยายาม ทั้งเงิน และเวลาในกระบวนการทั้งหมด

ขั้นตอนการขอวีซ่า CR-1

กรอกแบบฟอร์ม I-130

การขอวีซ่า CR-1 เริ่มต้นด้วยการกรอกแบบฟอร์ม I-130 หรือจะทราบกันดีในชื่อคำร้องเพื่อญาติคนต่างชาติ เมื่อกรอกแบบ I-130 คุณจะต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน และจะต้องแนบทะเบียนสมรส รูปถ่ายของคุณและคู่สมรสชาวไทยขนาดเท่ากับรูปในหนังสือเดินทาง และต้องพิสูจน์ด้วยว่าการสมรสของคุณนั้นแท้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย

หากคุณเคยสมรสมาก่อนหน้านี้ คุณต้องยื่นหลักฐานการหย่า หรือใบมรณะบัตรด้วยว่าคุณมีอิสระในการจดทะเบียนสมรสอีกครั้ง ถ้าคุณอยู่ที่ประเทศไทย คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม I-130 ที่ USCIS ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพมหานคร คุณต้องทำสำเนาเอกสารทั้งหมดที่คุณได้ยื่นกับแบบฟอร์ม I-130 เพราะคุณจะต้องใช้เอกสารเหล่านั้นอีกสำหรับขั้นตอนวีซ่าในภายหลัง หลังจากที่ USCIS ได้รับแบบ I-130 ของคุณแล้ว เขาจะส่งแบบฟอร์ม I-797 เพื่อยืนยันว่าทางเขาจะเริ่มดำเนินการในคำร้องของคุณ

การดำเนินการที่ National Visa Center (NVC)

หลังจากที่คำร้องของคุณได้รับการอนุมัติโดย USCIS แล้ว ก็จะถูกส่งมาให้กับ National Visa Center (NVC) เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อ ทาง NVC ก็จะส่งคำแนะนำในขั้นตอนแบบฟอร์มวีซ่า ให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำแนะนำนั้นอย่างรอบคอบ และนอกจากแบบฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาดรูปในหนังสือเดินทาง 2 ใบ สำเนาใบเกิด สำเนาทะเบียนสมรส ใบประวัติอาชญากรรมจากประเทศบ้านเกิด และบันทึกทางการทหารของคู่สมรสของคุณด้วย คุณยังต้องยื่นแบบฟอร์ม I-864 Affidavit of Support เพื่อพิสูจน์ว่าคุณผ่านเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำด้วย

การตรวจสุขภาพและการสัมภาษณ์

เมื่อคำร้องของคุณสมบูรณ์แล้ว ทาง NVC จะนัดคุณเพื่อการสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องไปทำการตรวจสุขภาพ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพฯหรือเชียงใหม่

ขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นขอวีซ่า CR-1  คือการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จะตรวจดูเอกสารทุกอย่างและจะแจ้งว่าคุณสมรสของคุณผ่านคุณสมบัติสำหรับวีซ่าหรือไม่ และยืนยันว่าการสมรสของคุณแท้จริง หากได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ก็จะได้รับวีซ่าอีกประมาณ 5-7 วันทำการหลังจากที่ได้รับการสัมภาษณ์แล้ว

หลังจากที่คู่สมรสของคุณเดินทางถึงยังประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า CR-1 แล้ว ก็จะได้รับกรีนการ์ดซึ่งมาอายุ 2 ปี โปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องยื่นขอยกเลิกเงื่อนไขการพำนักได้ 90 วันก่อนหน้าที่กรีนการ์ดจะหมดอายุ หากไม่ดำเนินการนั่นความว่าคู่สมรสของคุณอาจต้องเดินทางออกจากสหรัฐเพื่อดำเนินขั้นตอนใหม่อีกครั้ง

วีซ่า CR-1 อนุญาตให้พลเมืองชาวอเมริกันนำภรรยาชาวไทยย้ายไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อสร้างครอบครัวด้วยกัน วีซ่าประเภทนี้เป็นวีซ่าการอยู่อาศัยตามเงื่อนไข และผู้ถือวีซ่านี้จะสามารถอยู่ในสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2 ปี ภรรยาชาวไทยต้องพิสูจน์ว่า เธอไม่ได้สมรสกับชาวอเมริกันเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นเงื่อนไขของวีซ่า CR-1 ของสหรัฐอเมริกา

ข้อดีอย่างหนึ่งของวีซ่า CR-1 คือภรรยาชาวไทยจะได้รับบัตรกรีนการ์ด และเลขประกันสังคม ซึ่งอนุญาตให้เธอทำงานได้ทันทีที่เดินทางถึงสหรัฐ วีซ่านี้ยังอนุญาตให้คู่สมรสเดินทางออกนอกสหรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือพักผ่อนได้อีกด้วย ตราบใดที่ยังเดินทางกลับสหรัฐภายใน 6 เดือน วีซ่า CR-1 ยังสามารถให้ภรรยาชาวไทยที่มีจุดประสงค์จะนำบุตรมายังสหรัฐเพื่ออยู่กับพ่อแม่ที่สหรัฐได้อีกด้วย