วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1 Visas) เป็นวีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวไทยที่ต้องการแต่งงานกับชาวสหรัฐอเมริกา โดยสปอนเซอร์(คู่หมั้นชาวอเมริกัน)ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่หมั้นที่ให้กับคู่หมั้นชาวไทยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา(USCIS)

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

หากวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาได้รับการอนุมัติ คู่หมั้นชาวไทยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ 6 เดือน และต้องทำการจดทะเบียนสมรสกับสปอนเซอร์ภายในระยะเวลา 90 วัน ในช่วงระยะเวลาแต่งงานทางคู่หมั้นชาวไทยควรเตรียมตัวเพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนสถานะสู่ความเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาถาวร หรือได้รับกรีนการ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

คุณสมบัติของผู้สมัคร(คู่หมั้นชาวไทย)

 • ต้องเป็นโสดหรือมีอิสระที่จะแต่งงานได้
 • มีสุขภาพดี และต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
 • ได้พบกับคู่หมั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่จริงใจและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนอเมริกัน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องวีซ่าคู่หมั้น(สปอนเซอร์ชาวอเมริกัน)

 • เป็นพลเมืองอเมริกัน
 • ต้องเป็นโสดหรือมีอิสระที่จะแต่งงาน
 • ไม่มีประวัติคดีอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เกี่ยวพันกับการก่อความรุนแรงภายในประเทศ
 • มีหลักฐานทุนทรัพย์เพียงพอ(มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 USD / ปี)
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยันความสัมพันธ์กับคู่หมั้นชาวไทยได้
 • ได้พบกับคู่หมั้นชาวไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา (K-1)

การสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา(K-1) มีหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนที่สำคัญๆ มีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ

สปอนเซอร์(คู่หมั้นชาวอเมริกา) ยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นให้กับคู่หมั้นชาวไทยกับหน่วยงาน USCIS หลังจากนั้นอาจต้องใช้เวลา 2-3 เดือนเพื่อให้ USCIS พิจารณา เมื่อ USCIS พิจารณาและอนุมัติคำร้องแล้ว จึงจะสามารถเริ่มขั้นตอนของการสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาได้

การสัมภาษณ์คู่หมั้นชาวไทย หากคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้นของสปอนเซอร์ได้รับการอนุมัติทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะติดต่อกลับผู้สมัครวีซ่าและนัดวันสัมภาษณ์ โดยคู่หมั้นชาวไทยต้องไปรับการสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าคู่หมั้นอเมริกา(K-1)

โดยทั่วไปแล้ว USCIS จะใช้เวลาพิจารณาใบสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาประมาณ 4-6 เดือน อย่างไรก็ตามหากใบสมัครของผู้สมัครไม่ครบถ้วนหรือมีความผิดพลาด อาจทำให้การพิจารณาใบสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาใช้เวลานานกว่าปกติ

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา

เพื่อให้การสมัครวีซ่าคู่หมั้นอเมริกาได้รับผลสำเร็จ เราขอนำเสนอบริการของเราดังต่อไปนี้:

 • ให้คำปรึกษาอย่างคลอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นสำหรับสำหรับผู้ยื่นคำร้องและผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมเอกสารที่จำเป็น
 • เตรียมการยื่นคำร้องกับทางหน่วยงาน USCIS
 • ยื่นเอกสารประกอบคำร้องไปที่หน่วยงาน USCIS
 • จัดเตรียมเอกสารสมัครวีซ่าให้กับทางสถานทูตสหรัฐ
 • ให้ความช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ
 • ให้ความช่วยเหลือการขอใบรับรองความประพฤติ
 • การฝึกอบรมการให้สัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐ
 • แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาวีซ่า