วีซ่า IR-1

วีซ่า IR-1 อนุญาตให้บุคคลสัญชาติอเมริกันเป็นสปอร์นเซอร์ให้กับภรรยาชาวไทยเพื่อได้ถิ่นพำนักอย่างถาวรที่สหรัฐอเมริกา สำหรับคู่สมรสชาวไทย-อเมริกันที่สมรสกันแล้วนานกว่า 2 ปี จึงสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท IR-1 ได้ หลังจากที่คู่สมรสชาวไทยเดินทางถึงยังสหรัฐอเมริกาโดยถือวีซ่า IR-1 เธอก็จะได้ถิ่นพำนักแบบถาวรโดยอัตโนมัติ ถ้าคู่สมรสคุณมาจากประเทศไทยและคุณได้สมรสกันที่ประเทศไทย คุณควรยื่นขอว

วีซ่า IR-1

วีซ่า IR-1

ขั้นตอนการขอวีซ่า IR-1 ทั้งหระบวนการจะเสร็จสิ้นประมาณ 1 ปี หลังจากที่วีซ่า IR-1 ได้รับการอนุมัติแล้ว คู่สมรสชาวไทยของคุณสามารถเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อหางานทำหรือศึกษาในประเทศ กรีนการ์ดจะส่งตรงมาตามที่อยู่ให้ไว้ในสหรัฐในอีก 1-2 เดือน

คุณสมบัติในการเป็นสปอร์นเซอร์เพื่อขอวีซ่า IR-1 ให้กับคู่สมรสชาวไทยคือคุณจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน อายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมากกว่านั้น คู่สมรสชาวไทยนั้นจะต้องไม่เคยมีปัญหากับการตรวจคนเข้าเมืองและต้องยื่นใบรับรองประวัติอาชญากรรม และใบรับรองการตรวจสุขภาพด้วย ในบางกรณีคู่สมรสของคุณจะได้รับวีซ่า Waiver เพื่อได้รับวีซ่าถึงแม้จะไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นขอวีซ่าก็ตาม

คุณ ผู้ยื่นคำร้อง จะต้องแสดงรายได้ต่อเดือนที่เพียงพอและภรรยาชาวไทยของคุณจะไม่ขอได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลและประกันสังคมในระหว่างที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถ้าคุณยื่นรายได้ที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ คุณยังสามารถแสดงรายได้ที่ต่างไปจากนี้ โดยการแสดงทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 5 เท่าของข้อกำหนดเรื่องรายได้และรายได้ต่อปีของคุณ

 

การยื่นใบสมัคร I-130

เริ่มต้นจากวีซ่า IR-1 คุณจะต้องยื่นแบบฟอร์ม I-130 หรือจะทราบกันดีในชื่อคำร้องเพื่อญาติคนต่างชาติ ซึ่งคุณจะต้องส่งแบบฟอร์ม I-130 และเอกสารต่างๆมายัง USCIS เพื่อดำเนินการ ถ้าในประเทศไทย คุณอาจยื่นแบบฟอร์ม I-130 ได้ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพมหานคร คุณต้องทำสำเนาเอกสารทั้งหมดที่คุณได้ยื่นกับแบบฟอร์ม I-130 เพราะคุณจะต้องใช้เอกสารเหล่านั้นอีกสำหรับขั้นตอนวีซ่าในภายหลัง หลังจากที่ USCIS ได้รับแบบ I-130 ของคุณแล้ว เขาจะส่งแบบฟอร์ม I-797 เพื่อยืนยันว่าทางเขาจะเริ่มดำเนินการในคำร้องของคุณ

 

การดำเนินการที่ National Visa Center (NVC)

หลังจากที่คำร้อง I-130 ของคุณได้รับการอนุมัติโดย USCIS แล้ว ก็จะถูกส่งมาให้กับ National Visa Center (NVC) เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อ ทาง NVC ก็จะส่งคำแนะนำในขั้นตอนแบบฟอร์มวีซ่า ให้เราปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำแนะนำนั้นอย่างรอบคอบ และคุณยังจะต้องยื่นแบบฟอร์ม I864 Affidavit of Support ซึ่งพิสูจน์ว่าคุณจะไม่ขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลให้กับคู่สมรสชาวไทยของคุณในระหว่างที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา

 

การตรวจสุขภาพและการสัมภาษณ์

เมื่อคำร้องของคุณสมบูรณ์แล้ว ทาง NVC จะเตรียมการเพื่อนัดคุณสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร ก่อนการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องไปทำการตรวจสุขภาพ ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพฯหรือเชียงใหม่

 

ขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นขอวีซ่า IR-1  คือการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จะตรวจดูเอกสารทุกอย่างและจะแจ้งว่าคุณสมรสของคุณผ่านคุณสมบัติสำหรับวีซ่าหรือไม่ และยืนยันว่าการสมรสของคุณแท้จริง หากได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ก็จะได้รับวีซ่าอีกประมาณ 5-7 วันทำการหลังจากที่ได้รับการสัมภาษณ์แล้ว และเมื่อคุณเดินทางถึงสหรัฐ คุณจะได้รับกรีนการ์ด