กฎหมายครอบครัว

วีซ่าออสเตรเลีย

กฎหมายครอบครัว

ถือได้ว่าประเทศไทยนั้น เป็นสวรรค์ของคู่รักเลยก็ว่าได้ เพราะประเทศไทยได้ต้อนรับคู่รักจากทั่วโลกทุกปีเป็นจำนวนมาก ด้วยสถานที่ฮันนีมูนที่พร้อมสรรพ พิธีการแต่งงานและสถานที่จัดงานแต่งงาน สิ่งเหล่านี้ดึงดูดบรรดาคู่รักมากมายให้เข้ามาทำพิธีแต่งงานในดินแดงแห่งรอยยิ้มแห่งนี้

300shadow

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ทำให้ชาวต่างชาติต่างพากันมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยนั่นคือ การแต่งงานในประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างสากลทั่วโลกตามกฎหมาย เมื่อคุณทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว การสมรสดังกล่าวก็มีผลสมบูรณ์ ผูกพันและได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

 

การหย่าร้าง

การหย่าร้าง

ชายและหญิงมีสิทธิแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออายุครบสิบเจ็ด (17) ปีบริบูรณ์ และการแต่งงานจะสมบูรณ์ตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ ภายใต้กฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ศาลอาจไม่อนุญาตในการจดทะเบียนสมรสดังกล่าว หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

300shadow