กฎหมายครอบครัว

G.A.M. Legal Alliance > กฎหมายครอบครัว

ถือได้ว่าประเทศไทยนั้น เป็นสวรรค์ของคู่รักเลยก็ว่าได้ เพราะประเทศไทยได้ต้อนรับคู่รักจากทั่วโลกทุกปีเป็นจำนวนมาก ด้วยสถานที่ฮันนีมูนที่พร้อมสรรพ พิธีการแต่งงานและสถานที่จัดงานแต่งงาน สิ่งเหล่านี้ดึงดูดบรรดาคู่รักมากมายให้เข้ามาทำพิธีแต่งงานในดินแดงแห่งรอยยิ้มแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ทำให้ชาวต่างชาติต่างพากันมาจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยนั่นคือ การแต่งงานในประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างสากลทั่วโลกตามกฎหมาย เมื่อคุณทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมายไทยแล้ว การสมรสดังกล่าวก็มีผลสมบูรณ์ ผูกพันและได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

จดทะเบียนสมรส

ถือได้ว่าประเทศไทยนั้น เป็นสวรรค์ของคู่รักเลยก็ว่าได้ เพราะประเทศไทยได้ต้อนรับคู่รักจากทั่วโลกทุกปีเป็นจำนวนมาก ด้วยสถานที่ฮันนีมูนที่พร้อมสรรพ พิธีการแต่งงาน

สัญญาก่อนสมรสในประเทศไทย

บทความนี้ สามารถบังคับใช้ได้ในกรณีที่ก่อนสมรสเท่านั้น และหมายรวมถึงข้อตกลงพิเศษ (สัญญาก่อนสมรส) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของคู่สามีภรรยา สัญญาก่อน

การจดทะเบียนภายใต้กฎหมายอิสลาม

ชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่ต้องการจะแต่งงานในประเทศไทยนั้นทำได้อย่างง่ายดาย สามารถทำได้โดยผ่านการเยี่ยมชมศูนย์อิสลามแห่งชาติในกรุงเทพฯ

การหย่าร้าง

ชายและหญิงมีสิทธิแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออายุครบสิบเจ็ด (17) ปีบริบูรณ์ และการแต่งงานจะสมบูรณ์ตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ ภายใต้กฎหมายซึ่งบังคับใช้ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ศาลอาจไม่อนุญาตในการจดทะเบียนสมรสดังกล่าว หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การหย่าร้าง

ชายและหญิงมีสิทธิแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออายุครบสิบเจ็ด (17) ปีบริบูรณ์ และการแต่งงานจะสมบูรณ์ตามกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ ภาย

Leave a Reply