วีซ่า

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า

บริการรับทำวีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย โดยทีมงานนักกฎหมายมืออาชีพและเชี่ยวชาญในการทำวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday ของประเทศออสเตรเลีย

การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

การสมัครวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียได้กำหนดให้คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยต้องยื่นแสดงหนังสือรับรองความประพฤติประกอบการยื่นขอวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

ในการยื่นวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้:

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับสปอนเซอร์(คู่หมั้นชาวออสเตรเลีย)

วีซ่าท่องเที่ยว

ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะกับคนไทย าก

ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงาน

วีซ่าออสเตรเลียสองประเภทคือวีซ่าแต่งงาน(คู่สมรส)และวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าที่มีจำนวนผู้อพยพสมัครเข้ามาใน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้น

ในการยื่นวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้:

วีซ่าคู่หมั้น

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับสปอนเซอร์(คู่หมั้นชาวออสเตรเลีย) และมีกำหนดการ

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday ของประเทศออสเตรเลีย เป็น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย(วีซ่าคู่สมรส)

ในการยื่นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้:

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลีย (วีซ่าคู่สมรส)

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลียหรือวีซ่าคู่สมรส เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับสปอนเซอร์(คู่สมรส)

วีซ่าสหราชอาณาจักร

G.A.M. Legal Alliance มีทีมงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ต่างประเทศ ที่เชี่ยวชาญ ใน วีซ่าสหราชอาณาจักร เช่น วีซ่าเยี่ยมครอบครัว , วีซ่านักศึกษา วีซ่าคู่หมั้น หรือ วีซ่าคู่สมรส กรุณา ติดต่อเราวันนี้ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกด้าน บริการ ให้คำปรึกษาท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วีซ่าคู่สมรส

วีซ่าคู่สมรสของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) เป็นประเภทวีซ่าที่ให้ผู้สมัครวีซ่าสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราช

วีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร

หากคุณมีคู่หมั้นเป็นชาวอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร(UK) และต้องการที่จะแต่งงานในประเทศอังกฤษดินแดนสหราชอาณาจักร คุณจะต้องสมัครขอวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษเพื่อเดินทางเข้าประเทศ

วีซ่าคู่หมั้น (K-1)

วีซ่าคู่หมั้นอเมริกา(K-1 Visas) เป็นวีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวไทยที่ต้องการแต่งงานกับชาวสหรัฐอเมริกา โดยสปอนเซอร์

วีซ่าคู่สมรส (K-3)

คู่สมรสชาวไทยสามารถที่จะเดินทางไปอยู่อาศัยในดินแดนสหรัฐอเมริการ่วมกับคู่สมรสชาวอเมริกันโดยใช้วีซ่าคู่สมรส

วีซ่า IR-1

วีซ่า IR-1 อนุญาตให้บุคคลสัญชาติอเมริกันเป็นสปอร์นเซอร์ให้กับภรรยาชาวไทยเพื่อได้ถิ่นพำนักอย่างถา

วีซ่าคู่สมรส CR-1

สำหรับคู่สมรสชาวที่ไทยแต่งงานกับชาวอเมริกันน้อยกว่า 2 ปี ก็สามารถขอถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Leave a Reply