วีซ่าออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย

ด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศออสเตรเลีย ดินแดนขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวอยู่ทางตอนใต้ของทวีปเอเชีย ดึงดูดความสนใจให้ชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยเป็นจำนวนมากตัดสินใจเดินทางไปสู่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน ศึกษาต่อ ทำงานหรือธุรกิจ หรือแม้กระทั่งสร้างครอบครัว หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจที่จะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย คุณจำเป็นที่จะต้องยื่นเรื่องสมัครขอวีซ่าออสเตรเลียเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย 

การสมัครวีซ่าออสเตรเลีย คุณจำเป็นจะต้องทราบถึงประเภทของวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ การเตรียมตัวศึกษาหาข้อมูลก่อนการสมัครวีซ่าออสเตรเลียจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

วีซ่าท่องเที่ยว

ออสเตรเลีย สิ่งที่สำคัญก่อนการเดินทางคือคุณจำเป็นจะต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)

วีซ่าแต่งงานออสเตรเลียหรือวีซ่าคู่สมรส เป็นวีซ่าสำหรับผู้สมัครวีซ่าที่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับสปอนเซอร์

วีซ่าแต่งงาน(วีซ่าคู่สมรส)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้น

ในการยื่นวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าคู่หมั้น

ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงาน

วีซ่าออสเตรเลียสองประเภทคือวีซ่าแต่งงาน และวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าที่มีจำนวนผู้

ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงาน

ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

มีจำนวนของปัญหาเมื่อยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียในประเทศไทย.วีซ่าคู่สมรสออสเตรเลียและวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

ปัญหาการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย

วีซ่าคู่หมั้น

วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลียเป็นวีซ่าสำหรับผู้ขอวีซ่าที่ได้หมั้นหมายกับสปอนเซอร์(คู่หมั้นชาวออสเตรเลีย) และมีกำหนดการแต่งงานภายในระยะเวลา 9 เดือนใน

วีซ่าคู่หมั้น

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

วีซ่า Work and Holiday ออสเตรเลีย เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday ของประเทศออสเตรเลีย เป็น

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน

ตัวเลือกวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

มีจำนวนของตัวเลือกวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย แต่เหล่านี้ใช้ไม่ได้สำหรับทุกประเทศทั่วโลก.

ตัวเลือกวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงาน

ในการยื่นวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย จำเป็นต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม ดังนี้

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแต่งงาน

การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

การสมัครวีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลียได้กำหนดให้คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยต้องยื่นแสดง

การขอใบรับรองความประพฤติเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย

Leave a Reply