วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

ด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศ รวมถึงขนาดเศรษฐกิจที่มีความร่ำรวยเป็นอันดับ 12 ของโลก ทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะกับคนไทย หากคุณกำลังวางแผนใช้ช่วงเวลาในวันหยุดเดินทางไปท่องเที่ยว เยี่ยมชม หรือใช้เวลาพักผ่อนในประเทศออสเตรเลีย สิ่งที่สำคัญก่อนการเดินทางคือคุณจำเป็นจะต้องศึกษาขั้นตอนวิธีการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย รวมถึงวิธีทำอย่างไรให้การสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียประสบความสำเร็จ

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์ของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลียมีหลากหลายประเภท และคุณจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อการยื่นขอวีซ่าที่ถูกต้อง การยื่นขอวีซ่าที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณอาจทำให้สถานทูตออสเตรเลียปฏิเสธวีซ่าของคุณได้ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นเป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนสั้นๆ(น้อยกว่า 3 เดือน)

นอกจากนี้วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียยังสามารถใช้ได้กับผู้ที่ต้องการติดต่อเจรจาด้านธุรกิจ เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมงานสัมมนาต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือให้บริการเปิดขายสินค้าได้

วีซ่าท่องเที่ยวมีระยะเวลา  3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน แบบเข้าออกออสเตรเลียได้ครั้งเดียว และเข้าออกออสเตรเลียได้หลายครั้ง

สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียเพื่ออยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียระยะยาวได้หรือไม่?

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียมีไว้สำหรับผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนระยะสั้นเท่านั้น ไม่สามารถใช้อยู่อาศัยระยะยาวได้ หากต้องการอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลานานหรือต้องการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อย่างถาวรหรือต้องการอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียควรพิจารณาขอวีซ่าประเภทอื่นๆที่เหมาะสม

ปัจจัยประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

เช่นเดียวกับการขอวีซ่าประเทศอื่นๆ คุณจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานให้ทางสถานทูตเชื่อมั่นว่าคุณจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการเดินทางเยี่ยมเยียนประเทศออสเตรเลียแล้ว โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียดังนี้:

– สัญญาการจ้างงานในประเทศไทย คุณต้องแสดงหลักฐานให้เห็นว่าคุณมีการงานที่เป็นหลักแหล่ง มีการจ้างงาน หรือมีการทำธุรกิจที่ดำเนินในประเทศไทย

– เงินฝากออมทรัพย์ในธนาคาร เพื่อแสดงว่าคุณมีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้จ่ายและดูแลตัวเองในขณะที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย

– หลักฐานการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์

– มีครอบครัว บุตร หรือผู้อยู่ในอุปการะอยู่ในประเทศไทย แสดงความสัมพันธ์ว่าคุณจะต้องกลับประเทศไทยภายหลังการเดินทางสิ้นสุดลง

หากคุณเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจากบุคคลที่เป็นสปอนเซอร์(คนรัก ญาติ เพื่อนฝูง เป็นต้น) ผู้เป็นสปอนเซอร์จำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับทางผู้สมัครเพิ่มเติม

– หลักฐานที่อยู่อาศัยของสปอนเซอร์

– หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นสปอนเซอร์และผู้สมัครวีซ่าออสเตรเลีย

– หลักฐานแสดงฐานะการเงินที่มั่นคง

คุณสามารถสมัครวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียได้ด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งก็สามารถสร้างความสับสน เสียเวลา และอาจติดขัดปัญหาบางอย่างได้ ในบางครั้งด้วยความที่ไม่เชี่ยวชาญหรือขาดการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบอาจส่งผลร้ายแรงนำไปสู่การถูกปฏิเสธวีซ่าได้ เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาและขอคำแนะนำจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสมัครขอวีซ่าออสเตรเลียโดยเฉพาะ เพื่อลดความสับสน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเพื่อให้การขอวีซ่าเป็นไปอย่างราบรื่น

G.A.M. Legal Alliance ยินดีที่จะให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียให้กับคุณ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และเป็นมืออาชีพ ให้คุณมั่นใจในบริการระดับมืออาชีพของเรา

 

บริการรับทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

  • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
  • การประเมินผลสถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร
  • ประเมินผลและทำความเข้าใจเอกสารที่จำเป็นของผู้สมัครและผู้เป็นสปอนเซอร์
  • ให้ความช่วยเหลือด้วยการเก็บรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
  • การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
  • ยื่นวีซ่าผ่านหน่วยงานตัวแทนสถานทูตออสเตรเลีย หรือวีเอฟเอส
  • ติดตามผลวีซ่า

Leave a Reply