เอกสารการขอวีซ่าออสเตรเลีย

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > เอกสารการขอวีซ่าออสเตรเลีย

ถ้าคุณกำลังจะยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียคุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการขอวีซ่า เราได้ระบุเอกสารเหล่านี้ไว้ด้านล่าง ซึ่งคุรจะต้องนำมาใช้สำหรับวีซ่าคู่สมรสหรือวีซ่าคู่หมั้นในกรุงเทพฯ ข้อกำหนดการขอวีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย (subclass 300)

 

คู่หมั้นไทยของคุณจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้:

คู่หมั้น

icon_check รับรองสำเนาหน้าประวัติหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
icon_check ถ้าคุณเคยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเธอจะต้องมีใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ
icon_check รับรองสำเนาสูติบัตรของเธอที่แสดงชื่อบิดามารดา

บุตร

icon_checkรับรองสําเนาสูติบัตร (ถ้าเธอต้องการพาบุตรผู้เยาว์ไปประเทศออสเตรเลีย)
icon_check รับรองสำเนาเอกสารการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมหากว่าเป็นบุตรบุญธรรม / เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย *
icon_check หลักฐานทางการเงินในการเลี้ยงดูถ้าบุตร / เด็กๆ อายุเกินกว่า18 ปี *
icon_check ในกรณีเด็กที่ไม่มีบิดาอยู่ด้วยกันแล้ว, คุณจะต้องพูดคุยกับทนายความถึงความยุ่งยากเรื่องนี้

ความสัมพันธ์

icon_checkหากเธอได้หย่าร้างหรือเป็นม่ายเธอจะต้องนำหลักฐานทั้งหมดที่ราชการออกให้เพื่อพิสูจน์
icon_check หลักฐานที่แสดงว่าคุณได้พบได้เจอหน้ากันแล้ว (ภาพถ่าย)
icon_checkหลักฐานที่แสดงว่าคุณจะแต่งงานภายใน 9 เดือนของการเข้ามาในออสเตรเลีย (การจองงานแต่งงาน)
icon_check หลักฐานที่แสดงว่าคุณจะอยู่ร่วมกันในออสเตรเลีย (ภาพ, จดหมาย, อีเมล)
icon_checkเขียนจดหมาย( สถานทที่ที่ได้เจอกัน และเหตุการณ์ในความสัมพันธ์)สามารถพูดคุยกับทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ *
icon_checkขอใบรับรองความประพฤติจากประเทศไทย(CID)

 

ตัวคุณ

– คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นพลเมืองออสเตรเลีย
– หลักฐานของที่พำนักในออสเตรเลีย (สัญญาเช่า, ค่าสาธารณูปโภค)
– คุณต้องแสดงให้คนที่คุณได้เคยสนับสนุนก่อนและพวกเขาอยู่ที่ไหนในขณะนี้ *

 

เป็นเอกสารพื้นฐานเหล่านี้จำเป็นสำหรับขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า, นอกจากใบรับรองการศึกษาที่ซึ่งพวกเขาอาจจะร้องขอถึงแม้ขั้นตอนการขอวีซ่าดูไม่ยุ่งยากและง่ายๆ แต่มันจะกลายเป็นความยุ่งยากทันที ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาด.

 

Leave a Reply