ใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย (CID)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าออสเตรเลีย > ใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย (CID)

ถ้าคุณกำลังจะยื่นขอวีซ่าสหรัฐหรือวีซ่าออสเตรเลีย, สถานทูตสหรัฐและสถานทูตออสเตรเลียมีกำหนดว่าคุณต้องให้ภรรยาชาวไทยหรือคู่หมั้นไทยของคุณ ให้พวกเขาไปขอใบรับรองความประพฤติที่ออกในกรุงเทพฯในการยื่นขอวีซ่าของเธอ. มีการพูดคุยเสมอกับทนายความเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าในขณะที่อยู่ในประเทศไทยใบรับรองความประพฤติเป็นเพียงหนึ่งในเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า.

ใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย (CID)

ใบรับรองความประพฤติในประเทศไทย (CID)

โปรดทราบว่าใบรับรองความประพฤติจะออกที่ตำรวจสันติบาล (ศูนย์บริการสำนักงานตำรวจ) ในเขตกรุงเทพมหานคร. คุณจำเป็นต้องมีเอกสารต่อไปนี้เพื่อขอรับใบรับรองความประพฤติในประเทศไทยสำหรับตำรวจไทย. เอกสารเหล่านี้ถูกระบุว่ามี :

 – สำเนาหนังสือเดินทางของภรรยาชาวไทย/คู่หมั้นของคุณ
 – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเธอ
 – สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุลของเธอ
 – สำเนาทะเบียนบ้าน
 – สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบหย่าของเธอ
 – สำเนาหนังสือรับรองการเป็นทหาร ถ้าเธอเป็นทหาร

เหล่านี้เป็นเอกสารพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใบรับรองความประพฤติซึ่งสามารถหาได้ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ตำรวจสันติบาล. นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าต่อไปนี้ในประเทศไทย:

 – วีซ่าคู่หมั้นออสเตรเลีย
 – วีซ่าคู่สมรสออสเตรเลีย
 – วีซ่าคู่สมรสสหรัฐฯ (วีซ่าK3และวีซ่า CR1)
 – วีซ่าคู่หมั้นสหรัฐฯ (วีซ่า K1)
 – วีซ่าคู่สมรสสหราชอาณาจักร
 – วีซ่าคู่หมั้นสหราชอาณาจักร

หากคุณกำลังพิจารณาจะพาภรรยาชาวไทยหรือคู่หมั้นไทยของคุณกลับไปยังประเทศออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักรหรือสหรัฐอเมริกา. พูดคุยกับเราในวันนี้และโทรหาเราที่หมายเลขโทรฟรีของเราที่ระบุไว้ในแถบด้านข้าง. เราสามารถช่วยคุณในการขอวีซ่า, ใบรับรองความประพฤติและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขอวีซ่า

ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทย, โทรหาเราในกรุงเทพหรือภูเก็ตเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเพียงแค่เดินเข้าไปในสำนักงานของเราเราจะดูแลในทันที. ทำเลยเดี๋ยวนี้!

Leave a Reply