วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร การเตรียมความพร้อมหาข้อมูลของวีซ่าประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การสมัครวีซ่าของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการทุกขั้นตอน และได้รับผลตอบรับที่ดี

วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

Requirements

ปัจจุบันประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรเป็นที่หมายปองของเหล่านักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก บ่งชี้ด้วยจำจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังสหราชอาณาจักรสูงถึง 27 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังถูกจัดให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอันดับที่ 6 ของโลก (https://th.wikipedia.org/wiki/สหราชอาณาจักร)

สหราชอาณาจักรประกอบด้วยดินแดน 4 ส่วน คือ

– ดินแดน 3 ส่วนอยู่บนเกาะอังกฤษ คือ แคว้นอังกฤษหรืออิงแลนด์ แคว้นสกอตแลนด์
และแคว้นเวลส์

– ดินแดน 1 ส่วนอยู่บนเกาะไอร์แลนด์ คือ แคว้นไอร์แลนด์เหนือ

แต่คนส่วนใหญ่แล้วเมื่อพูดถึงสหราชอาณาจักรมักจะใช้แต่คำว่าอังกฤษ(England) อาจเป็นเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าแคว้นอังกฤษเป็นแคว้นที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนสหราชอาณาจักร

วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

ด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานและยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษและดินแดนสหราชอาณาจักร(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) รวมถึงความร่ำรวยทางเศรษฐกิจ ความเป็นเลิศทางการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทำให้ประเทศอังกฤษและดินแดนสหราชอาณาจักร(UK) เป็นหนึ่งในสถานที่ที่หลายคนทั่วโลกรวมถึงชาวไทยจำนวนให้ความสนใจอยากเดินทางไปเยี่ยมเยียนด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกัน ทั้งเพื่อเดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน ศึกษาต่อ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึงติดต่อเจรจาทางธุรกิจ

Leave a Reply