วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) > วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

หากคุณมีคู่หมั้นเป็นชาวอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร(UK) และต้องการที่จะแต่งงานในประเทศอังกฤษดินแดนสหราชอาณาจักร คุณจะต้องสมัครขอวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษเพื่อเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือดินแดนสหราชอาณาจักร หลังจากนั้นการแต่งงานจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

สำหรับการสมัครวีซ่าคู่หมั้นของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร ผู้สมัครจะต้องมีแสดงหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ให้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตมั่นใจได้ว่า

วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีอิสระที่จะแต่งงาน
 • มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้สมัครกับสปอนเซอร์ เช่น รูปถ่าย จดหมาย อีเมล์ บิลค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • จะอยู่ในสหราชอาณาจักรในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนเพื่อแต่งงาน
 • จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
 • มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องรับจ้างทำงานหรือความช่วยเหลือจากเงินสาธารณะ หรือผู้สมัครอาจได้รับเงินสนับสนุนจากญาติ เพื่อนฝูง หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวพันกันได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • มีสุขภาพดี

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าคู่หมั้น

ผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักรควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนถึงวันที่ต้องการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร โดยปกติแล้วสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาการขอวีซ่าภายใน 3 อาทิตย์

วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK)

เรายินดีให้บริการเพื่อให้การสมัครวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักรเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยบริการแบบมืออาชีพ ดังนี้

 • การให้คำปรึกษาและแนะนำในการสมัครวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษและสหราชอาณาจักร
 • ตรวจสอบรายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครวีซ่าจากผู้สมัครและสปอนเซอร์
 • ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครวีซ่าในการตรวจสุขภาพ
 • จัดเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่า
 • ให้การฝึกอบรมในการสัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่ากับ VFS
 • ติดตามความคืบหน้าและผลของการอนุมัติวีซ่า

G.A.M. Legal Alliance มีทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่าประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร พร้อมให้บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คุณ เพื่อให้การขอวีซ่าคู่หมั้นอังกฤษเป็นไปอย่างเรียบร้อยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมความพร้อม ไปจนถึงติดตามผลการอนุมัติวีซ่า

Leave a Reply