วีซ่าสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการที่จะไปสหราชอาณาจักรในวันหยุดหรือช่วงพักร้อน, คุณควรที่จะต้องสมัครวีซ่า UK ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในประเทศอังกฤษ เมื่อวีซ่าผ่าน คุณจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปและอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งในระหว่างที่คุณอยู่ที่นั่นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือสร้างรายได้ ในสหราชอาณาจักรจน ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คุณทำสิ่งผิดกฎนั้นจะมีผลต่อการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักรในอนาคต ซึ่งมันจะเป็นการดีที่สุดที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองตลอดเวลา

วีซ่าสหราชอาณาจักร

วีซ่าสหราชอาณาจักร

วีซ่าอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK)

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) หรือวีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นวีซ่าสำหรับใช้ในการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร(UK)

หากคุณมีคู่หมั้นเป็นชาวอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร(UK) และต้องการที่จะแต่งงานในประเทศอังกฤษดินแดนสหราชอาณ

วีซ่าคู่สมรสของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร(UK) เป็นประเภทวีซ่าที่ให้ผู้สมัครวีซ่าสามารถเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษหรือสหราช

หาถ้าคุณต้องการที่จะอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปอีก คุณต้องเข้าร่วมกับทุกสิ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้อง ติดต่อเอเจ้นชายแดนภาคสหราชอาณาจักรเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการขยายเวลาของการเข้าพักอาศัย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณ

สิ่งที่ต้องการ

ในฐานะที่เป็นผู้ขอวีซ่าคุณจะต้องแสดงความสัมพันธ์ของคุณต่อไปนี้กับประเทศบ้านเกิดของคุณ เพื่อที่ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่วีซ่าว่าเมื่อกลับมา หลังจากการได้เข้ารับอนุญาตให้เข้าในสหราชอาณาจักร

– การจ้างงานที่มั่นคง

– สินทรัพย์และคุณสมบัติ

– เงินออม

– สำเนาของรายละเอียดในการเดินทาง

– ผู้ที่ให้ที่พักอาศัย

หากคุณกำลังจะไปเยี่ยมเพื่อนหรือไปหาคนรัก ที่เป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักร คุณต้องมียังเอกสารต่อไปนี้เพื่อประกอบในการยื่นขอวีซ่าของคุณ:

– สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนของคุณ

– จดหมายสนับสนุนการเดินทาง

– จดหมายความสัมพันธ์

– หลักฐานที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของเพื่อนของคุณในสหราชอาณาจักร

– หลักฐานแสดงถึง ที่พำนักอาศัย ของเพื่อนของคุณในสหราชอาณาจักร

 

กระบวนการ

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าของสหราชอาณาจักรเป็นเรื่องง่าย คุณเพียงแค่ต้องเก็บเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดและส่งใบสมัครไปที่วีเอฟเอสหรือสหราชอาณาจักรศูนย์ขอวีซ่า วีเอฟเอสจะส่งใบสมัครของคุณไปทางสถานทูตสหราชอาณาจักรหลังจากที่ตรวจคำร้องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่สถานทูตจะติดต่อคุณเพื่อการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าของคุณ และวีเอฟเอสจะแจ้งผลของการยื่นขอวีซ่าของคุณให้ทราบ

 

แพคเกจการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรของเรา

เราก็จะมีความยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในการยื่นวีซ่าตามแพคเกจดังนี้

เรานำเสนอดังนี้:

  • การให้คำปรึกษา
  • การประเมินผลอย่างละเอียดของความสัมพันธ์ทางสถานะเศรษฐกิจและสังคมของผู้สมัคร
  • รายการเอกสารที่จำเป็นครอบคลุมสำหรับผู้สมัครขอวีซ่าและสปอนเซอร์ (ถ้ามี)
  • ให้ความช่วยเหลือด้วยการเก็บรวบรวมเอกสารที่จำเป็น
  • การเตรียมความพร้อมของเอกสาร ใบสมัครวีซ่าและเอกสารประกอบระดับมืออาชีพ
  • การให้การฝึกอบรมการสัมภาษณ์
  • จัดการยื่นคำขอให้วีเอฟเอส
  • ติดตามผลการยื่นวีซ่าและอัพเดตข้อมูลหากต้องมีการแก้ไข

ถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธ สถานทูตจะให้คำอธิบายระบุสาเหตุของการปฏิเสธ สิทธิที่จะอุทธรณ์เฉพาะสำหรับครอบครัวที่ถูกปฏิเสธการยื่นขอวีซ่า ในขณะที่ การยื่นขอวีซ่าของผู้เข้าประเทศแบบธรรมดา สามารถส่งสมัครได้อีกครั้ง โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Leave a Reply