วีซ่าอเมริกา

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดว่าเป็นประเทศที่นิยมอันดับๆต้น ของจุดประสงค์ในการเดินทางของคนไทย ด้วยสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางการศึกษา เทคโนโลยี และความเจริญของเศรษฐกิจ ทำให้คนไทยหลายคนนิยมเดินทางไปยังประเทศอเมริกาเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน ศึกษาต่อ ทำงานหรือประกอบธุรกิจ หรือสร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตาม วีซ่าอเมริกาจัดได้ว่าค่อนข้างเข้มงวดและขอได้ยากที่สุดประเทศหนึ่งสำหรับคนไทย การเตรียมความพร้อมในการขอวีซ่าอเมริกาจึงต้องทำอย่างรอบคอบ ศึกษาหาข้อมูลก่อนการสมัครวีซ่า เพื่อให้การสมัครวีซ่าอเมริกาประสบความสำเร็จและได้รับการอนุมัติ

ในกรณีที่คุณกำลังเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนหรือการเชื้อเชิญจากทางญาติและผู้เป็นสปอนเซอร์ บุคคลที่เป็นชาวสหรัฐจำเป็นให้ฟอร์มคำร้องโดยระบุความประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะที่คุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

Leave a Reply