การสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > การสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณมีการยื่นขอสำหรับวีซ่าสหรัฐฯที่คุณต้องการในการเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่สถานทูตในกรุงเทพฯ. คุณจะต้องนำเอกสารที่จำเป็นในการสัมภาษณ์ และที่ทนายความของคุณในประเทศไทยได้เตรียมไว้สำหรับคุณ. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ยังคงมีอยู่และเป็นความจริง. เหล่านี้เป็นตัวอย่างคำถามพื้นฐานในการสัมภาษณ์ที่พวกเขาอาจจะถามซึ่งได้รับการระบุไว้ด้านล่าง.

การสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

การสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

คำถาม: ทำไมคุณถึงจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ?
หากนี่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวพวกเขาต้องการที่จะรู้ว่าคุณจะไม่อยู่เกินวีซ่าของคุณในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา. ถ้าเป็นขอวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรส พวกเขาจะต้องแน่ใจว่าคุณรู้ในสิ่งที่ได้ยื่นไปและไม่มีการหลอกลวง.

คำถาม : คุณจะพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ?
หากนี่เป็นวีซ่าท่องเที่ยว พวกเขาต้องการจะต้องแน่ใจว่าคุณมีสถานที่ที่จะพำนักอยู่ล่วงหน้าและที่คุณไม่มีเจตนาอื่นเช่นการแต่งงานโดยไม่มีวีซ่าที่เหมาะสม ถ้าขอวีซ่า K1 วีซ่า K3 แล้ว พวกเขาต้องการดูว่าคุณรู้เกี่ยวกับคนที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคุณ มันเป็นการบ่งชี้ความสัมพันธ์ที่ดี.

คำถาม : ลูกเขยของคุณ และ ลูกสะไภ้ พวกเขาประกอบอาชีพอะไร ?
พวกเขาจะถามสำหรับวีซ่าคู่หมั้น / วีซ่าคู่สมรส เพื่อดูว่าคุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลูกเขยของคุณ และ ลูกสะไภ้แค่ไหน เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นจริงและไม่มีการหลอกลวงแต่อย่างใด

คำถาม : คุณพบกันที่ไหน ?
นี้เป็นคำถามที่ดี ซึ่งจะบ่งบอกพวกเขาในสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้. ถ้าคุณบอกพวกเขาว่าพวกเราพบกันที่ร้านอาหารที่ข้าพเจ้าทำงานและการจ้างงานที่คุณแสดงให้เห็นถึงการว่าจ้างงานที่เป็นความจริว เป็นการบ่งชี้ที่ดีว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและคุณมีการว่าจ้างที่ดี ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกล่าวถึงคำว่า “บาร์” มันทำให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง ไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของคุณ ซึ่งสถานทูตจะเข้มงวดกับคุณมากขึ้น. ถึงแม้เป็นคำถามขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็พวกเขาต้องการความแน่ใจว่าคุณไม่ได้หลอกลวงว่ามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและ นอกจากนี้คุณจะพบกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาว่าคุณมี “พฤติกรรมที่ดี”.การยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกายากมาก ดังนั้นจึงควรให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่คุณได้ส่งไปนั้นถูกต้องตามการตอบคำถามของคุณ. สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว พวกเขาจะถามคำถามเช่น:

คำถาม : ใครจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของคุณในขณะที่คุณไม่อยู่ ?
ถ้าคุณบอกว่าคุณจะมอบให้บุคคลอื่นหรือจะขายจะแสดงให้เห็นว่าคุณจะไม่กลับมาเมืองไทยนั่นคือจุดประสงค์ของคำถาม สำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อให้มั่นใจว่าของคุณจะกลับมาเมืองไทยเมื่อวันหยุดพักผ่อนครบตามระยะเวลาที่กำหนด

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าคู่สมรสของสหรัฐอเมริกา โทรหาเราฟรีที่หมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาของพวกเรา.

Leave a Reply