ขั้นตอนการขอวีซ่า K1

G.A.M. Legal Alliance > วีซ่า > วีซ่าอเมริกา > ขั้นตอนการขอวีซ่า K1

ถ้าคุณจะพาคู่หมั้นไทยของคุณกลับไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วคุณจะต้องยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย. กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 9เดือน ครั้งหนึ่งเคยเป็นใบสมัคร I-129F ได้รับการยื่นต่อ USCIS ในสหรัฐอเมริกาถึงการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายที่สถานทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ. กำหนดเวลาสำหรับการขอวีซ่า K1 ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่สถานทูตสหรัฐและนอกจากนั้นยังขึ้นอยู่ที่ USCIS ด้วย

ขั้นตอนการขอวีซ่า K1

ขั้นตอนการขอวีซ่า K1

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา, ใบสมัคร I-129F จะถูกส่งไปยังศูนย์บริการ USCIS ในภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถกำหนดว่าจะอยู่ภายใต้การให้บริการของศูนย์ให้บริการรัฐเวอร์มอนต์ของศูนย์ให้บริการของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือไม่ ทนายความตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทยจะทราบดีถึงสถานที่ในการยื่นขอสมัครวีซ่า

เมื่อคุณได้ส่งใบสมัครของคุณ ศูนย์บริการจะออกหนังสือแจ้งการดำเนินการให้ทราบฉบับที่ 1 ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าหนังสือแสดงใบเสร็จรับเงินระบุว่าคำร้องของคุณได้รับการตอบรับจากศูนย์ให้บริการ เมื่อใบสมัครได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการแล้ว จะถูกส่งไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติและแจ้งไปยังผู้ยื่นคำขอว่าใบสมัครได้รับการตรวจสอบแล้ว และ หนังสือชีแจ้งให้ทราบนี้เรียกว่าหนังสือบอกกล่าวการดำเนินการ ฉบับที่ 2

เวลาที่ใช้โดยในการพิจารณาใบสมัครของคุณที่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ โดยปกติจะสั้นกว่าเวลาที่ใช้ในการพิจารณาที่ศูนย์บริการในรัฐเวอร์มอนต์ หรือ รัฐแคลิฟอร์เนีย, ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ จะทำการอนุมัติขั้นสุดท้ายและส่งใบสมัครมายังประเทศไทยเพื่อการสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯหรือที่สถานทูตสหรัฐฯในเชียงใหม่

เมื่อ NVC (ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ )ได้ส่งใบสมัครไปยังสถานทูตสหรัฐฯในประเทศไทย พวกเขาจะส่ง แพ็คเก็ต 3 ซึ่งระบุคำแนะนำครั้งสุดท้ายเช่นเอกสารที่จะต้องนำไปยังสถานทูตสหรัฐฯในวันที่สัมภาษณ์. โปรดทราบว่าปกติการยื่นคำร้องขอวีซ่า K1 และ K3 แพกเก็ต 3 จะถูกส่งจากสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯ ในขณะที่ใบสมัครสำหรับ CR1 และ IR1 จะถูกส่งให้คุณจากศูนย์วีซ่าแห่งชาติในสหรัฐอเมริกา มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะส่งมอบเอกสารเหล่านี้กับทนายความตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่มีความจำเป็นและบางส่วนสามารถต้องติดต่อขอรับได้ที่อำเภอซึ่งบุคคลนั้นมีการหย่าร้าง, สมรสหรือมีการเปลี่ยนชื่อ

เมื่อได้รับวันนัดสัมภาษณ์คุณต้องให้แน่ใจว่าเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมมีครบถ้วนและต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย เอกสารทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการรับรองโดยจากทนายความ การสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐไม่ใช่ ป็นเพียงแค่คำสืบสวนธรรมดา แต่เป็นการยืนยันว่าใบสมัครถูกต้องและไม่มีการบังคับ, หลอกลวง หรือร่วมกันทำการทุจริตเกิดขึ้น.

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าของสหรัฐอเมริกาแล้วพูดคุยกับเราในวันนี้ทางออนไลน์หรือมาสอบถามด้วยตนเองที่สำนักงานของเราในกรุงเทพฯหรือภูเก็ตหรือโทรหาเราฟรีที่หมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาของเรา.

 

Leave a Reply