วีซ่า K1

วีซ่าคู่หมั้นสหรัฐอเมริกาหรือ K1 สำหรับคนไทย  วีซ่าคู่หมั้นประเภทนี้มีไว้สำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงานกับคนสหรัฐอเมริกา   วีซ่าที่ได้รับประมาณ 6 เดือน และต้องจดทะเบียนสมรสภายในระยะเวลา 90 วัน ในช่วงระยะเวลาการแต่งงาน ทางผู้สมัครควรเตรียมตัวเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะสู่ความเป็นพลเมืองสหรัฐ ทำให้สามารถอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนได้รับสถานะเป็นพลเมืองถาวร หรือได้รับกรีนการ์ด

วีซ่า K1

วีซ่า K1 จะใช้เวลา 4-6 เดือนในการประเมินผลจากหน่วยงาน USCIS ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานพอสมควร

วีซ่า K1

การสมัครวีซ่าคู่หมั้นมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้น

 • ต้องเป็นโสดหรือมีอิสระที่จะแต่งงานได้
 • มีสุขภาพดี
 • ได้พบคู่หมั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่จริงใจและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนอเมริกัน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัคติผู้ยื่นคำร้องวีซ่าคู่หมั้นชาวสหรัฐอเมริกา

 • เป็นพลเมืองอเมริกัน
 • ต้องเป็นโสดหรือมีอิสระที่จะแต่งงาน
 • ไม่มีประวัติคดีอาญชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เกี่ยวพันกับการก่อความรุนแรงภายในประเทศ
 • สามารถแจกแจงการเงิน (มีรายได้อย่างน้อย 20,000 เหรียญต่อ ปี)
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่ดีและยืนยันความสัมพันธ์กับคู่หมั้นต่างประเทศได้
 • ได้พบคู่หมั้นต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ขั้นตอนการขอวีซ่า K1 มี 2 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง:

การยื่นคำร้องกับหน่วยงาน USCIS- คู่หมั้นชาวอเมริกาควรยื่นคำร้องเพื่อขอเป็นสปอนเซอร์ให้คู่หมั้นต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลา 2-3 เดือนสำหรับ หน่วยงาน USCIS จะดำเนินการพิจารณาคำร้องหากคำร้องได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปของการสมัครวีซ่า K1 จึงจะสามารถเริ่มต้นได้

การสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ –ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ จะแจ้งให้สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯทราบเกี่ยวกับการยื่นคำร้องหากได้รับการอนุมัติและหลังจากนั้นสถานทูตสหรัฐจะติดต่อกลับผู้ที่สมัครยื่นวีซ่าและจะนัดวันสัมภาษณ์ การยื่นขอวีซ่าครั้งสุดท้ายและการเข้าร่วมการสัมภาษณ์วีซ่าจะได้ทราบผลการพิจาณาวีซ่ารับในวันเดียวกันหรือถ้าไม่ได้คุณจะได้รับแจ้งให้กลับมารับวีซ่าของคุณในวันที่กำหนด

แพคเกจวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐอเมริกาของเรา มีดังนี้

เพื่อให้วีซ่าคู่หมั้นได้รับผลสำเร็จ เราขอนำเสนอคุณสิทธิประโยชน์แพคเกจคู่หมั้น ซึ่งเรารวมบริการไว้ดังต่อไปนี้:

 • ให้คำปรึกษาอย่างคลอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นสำหรับสำหรับผู้ยื่นคำร้องและผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมเอกสารที่จำเป็น
 • เตรียมการยื่นคำร้องกับทางหน่วยงาน USCIS
 • ยื่นเอกสารประกอบคำร้องไปที่หน่วยงาน USCIS
 • จัดเตรียมเอกสารสมัครวีซ่าให้กับทางสถานทูตสหรัฐ
 • ให้ความช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ
 • ให้ความช่วยเหลือการขอใบรับรองความประพฤติ
 • การฝึกอบรมการให้สัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐ
 • แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาวีซ่า

ความเกี่ยวข้องระหว่าง วีซ่า คู่หมั้น (K1) และวีซ่าลูกทีติดตามผู้สมัคร (K2)

เด็กน้อย บุตรของผู้รับสมัครวีซ่าคู่หมั้น สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพร้อมกันภายใต้วีซ่าวีซ่า คู่หมั้น และวีซ่าลูกทีติดตามผู้สมัคร วีซ่าลูกทีติดตามผู้สมัครต้องยื่นสมัครขอวีซ่าพร้อมกัน ติดต่อเราวันนี้ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นที่ต้องการสอบถาม   เจ้าหน้าผู้ที่มีความชำนาญการขนย้ายพลเมืองระหว่างประเทศสหรัฐยินดีให้คำแนะนำคุณ

Leave a Reply