วีซ่า K3

คู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯสามารถที่จะไปสหรัฐเพื่อยู่กับคู่สมรสชาวอเมริกันของเธอโดยผ่านวีซ่าคู่สมรส K3 ซึ่งเมื่อได้วีซ่านี้คู่สมรสชาวต่างชาติมีสิทธิที่จะเข้าพักได้ในหลายรายการ 2 ปี ในสหรัฐอเมริกา หลังจากสองปีที่เธอจะได้รับ การรอได้สถานะกรีนการ์ดซึ่งจะทำให้เธอสามารถอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถาวร ซึ่งเราจะทำให้เธอมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา

วีซ่า K3

วีซ่า K3

คู่สมรสของพลเมืองสหรัฐฯสามารถเดินทางไปอยู่ที่สหรัฐกับคู่สมรสชาวสหรัฐโดยสมัครวีซ่าแต่งงาน เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว คู่สมรสชาวต่างชาติอยู่ได้2 ปี ในสหรัฐอเมริกา หลังจากปีที่สอง จะได้รับสถานะกรีนการ์ด โดยอนุญาตให้อยู่ต่อในฐานะพลเมืองถาวรตามกฏระเบียบของการขนย้ายพลเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่า K3 จะใช้เวลาในการดำเนินการ 6-9 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า K3

 • แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสอเมริกัน
 • มีสุขภาพอนามัยที่ดี
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่จริงใจและแท้จริงกับคู่สมรสชาวอเมริกัน
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องชาวสหรัฐ

 • เป็นพลเมืองอเมริกัน
 • แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายกับคู่สมรสต่างชาติ
 • ไม่มีประวัติคดีอาญาชญากรรม โดยเฉาพอย่างการก่อความรุนแรงภายในประเทศ
 • แจกจางการเงิน (มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 USD / ปี)
 • สามารถที่จะแสดงความสัมพันธ์ที่จริงใจและเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนอเมริกัน

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า K 3 มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 2 ขั้นตอน

1.การยื่นคำร้องหน่วยงาน USCIS – คู่สมรสชาวอเมริกันควรจะยื่นคำร้องที่หน่วยงาน USCIS ดดยระบุความประสงค์ที่จะนำคู่สมรสชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยปกติหน่วยงาน USCIS จะใช้เวลา2-3เดือนพิจารณาคำร้อง หากคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ร้องจะได้รับการติดต่อจากศูนย์วีซ่าแห่งชาติและสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯ

2.การให้สัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐฯในกรุงเทพฯ – สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯจะติดต่อคู่สมรสชาวต่างชาติเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมจากผู้สมัคร และให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต เมื่อส่งเอกสารเสร็จแล้ว     เมื่อวีซ่าได้รับอนุมัติภายในวันเดียวกันหรือถ้าไม่ได้ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้กลับมารับในวันถัดไป

แพคเกจวีซ่าสหรัฐอเมริกา K3

เพื่อความมั่นใจว่าจัดเตรียมวีซ่าแต่งงาน K3 ของคุณ ทางเราแพคเกจวีซ่า K3 จะทำให้คุณสามารถยื่นขอวีซ่าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้:

 • การให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาอย่างคลอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นสำหรับสำหรับผู้ยื่นคำร้องและผู้สมัคร
 • ให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมเอกสารที่จำเป็น
 • เตรียมการยื่นคำร้องกับทางหน่วยงาน USCIS
 • ยื่นเอกสารประกอบคำร้องไปที่หน่วยงาน USCIS
 • จัดเตรียมเอกสารสมัครวีซ่าให้กับทางสถานทูตสหรัฐ
 • ให้ความช่วยเหลือการตรวจสุขภาพ
 • ให้ความช่วยเหลือการขอใบรับรองความประพฤติ
 • การฝึกอบรมการให้สัมภาษณ์
 • จัดการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐ
 • แจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาวีซ่า

ความเกี่ยวข้องระหว่าง วีซ่า K4 – วีซ่า K3

วีซ่า K4 เป็นวีซ่าสำหรับเด็กเล็ก / บุตรของผู้ยื่นสมัครวีซ่า K3 คู่สมรส ซึ่งวีซ่านี้ช่วยให้เด็กสามารถเดินทางไปพร้อมกับ / พ่อแม่ของเธอไปสหรัฐ   การสมัครวีซ่า K4 สำหรับเด็กเล็ก / บุตรของผู้ยื่นสมัครขอวีซ่าต้องสมัครพร้อมกันกับการสมัครวีซ่า K3 คู่สมรส

ติดต่อเราวันนี้ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นที่ต้องการสอบถาม   เจ้าหน้าผู้ที่มีความชำนาญการขนย้ายพลเมืองระหว่างประเทศสหรัฐยินดีให้คำแนะนำคุณ

Leave a Reply